pl    en    de
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Do każdego rodzaju projektu podchodzimy indywidualne.

Przebieg współpracy między Pracownią a Inwestorem przebiega następująco:

  • rozmowa z Klientem w celu określenia jego oczekiwań oraz możliwości budżetu,
  • uzgodnienie zakresu, jaki ma obejmować projekt,
  • ustalenie ceny i podpisanie umowy,
  • inwentaryzacja pomieszczeń,
  • spotkanie w celu przedstawienia i omówienia koncepcji projektu w postaci wizualizacji komputerowych,
  • wybór materiałów i art. wyposażenia wnętrz,
  • nanoszenie ewentualnych poprawek i rozwinięcie koncepcji,
  • wykonanie rysunków wykonawczych - dokumentacji projektu i przekazanie ich Klientowi,
  • na życzenie Klienta - nadzór autorski nad przebiegiem wykonania projektu.